Posiedzenie KOPI

Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) zapoznała się z projektem budowlanym obwodnicy Zatora w ciągu DK28. Projekt przygotowany został w technologii i z wykorzystaniem modeli BIM (Building Information Modeling). Jest to nowoczesna technologia, w której wykorzystuje się m.in. cyfrowe, trójwymiarowe modele obiektów inżynierskich.

Posiedzenie ZOPI

Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) zapoznał się z projektem budowlanym obwodnicy Zatora w ciągu DK28. W posiedzeniu oprócz przedstawicieli samorządu oraz zarządców dróg uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, przedstawiciele Centarli GDDKiA w Warszawie oraz grono ze środowiska akademickiego.

Analiza i prognoza ruchu

Zakończono prace nad analizą i prognozą ruchu na przedmiotowym odcinku obwodnicy Zatora. Opracowanie z uwagi na specyficzne warunki pandemiologiczne w kraju zostało uzgodnione i zaakceptowane z Departamentem Strategii i Studiów GDDKiA w Warszawie .

Spotkanie ze środowiskiem akademickim

Do współpracy w tym pilotażowym projekcie GDDKiA zaprosiła środowisko akademickie uczelni technicznych w Polsce. Przedstawiciele kilku uczelni, w tym m.in. AGH, Politechniki Krakowskiej, Łódzkiej, Lubelskiej i Świętokrzyskiej będą uczestniczyć w radach technicznych i gremiach opiniujących. Pierwsze z cyklicznych spotkań odbyło się 3 sierpnia 2020r

Inwentaryzacja przyrodnicza

W dniach 06-07 maja 2020 przeprowadzono kolejną kontrolę przyrodniczą dla przedmiotowego odcinka drogi. Głównym zadaniem kontroli były: – Siedliska przyrodnicze, flora roślin i grzybów, – Herpetofauna, – Teriofauna lądowa, – Chiropterofauna, – Ornitofauna

Badania natężenia ruchu

W związku z sytuacją pandemiologiczną, wirusa COVID-19 nadal istnieje ograniczona możliwość wykonania niektórych zadań.

Aktualnie, kluczowym, dla dalszego przebiegu prac projektowych jest ustalenie sposobu / możliwości prawidłowego określenia natężenia ruchu pojazdów i wykonania prognozy ruchu. Formalnie DSS ( GDDKiA Warszawa) zezwala na wykonanie badań natężenia ruchu od 3 maja jednak sytuacja w Zatorze jest specyficzna z uwagi na Energylandie, która ma istotny wpływ na wyniki pomiarów, a w chwili obecnej nadal pozostaje zamknięta. Nie ma informacji kiedy zostanie ponownie uruchomiona.