Inwentaryzacja przyrodnicza

Od dnia 15 kwietnia 2020 rozpoczęto przeprowadzanie kontroli przyrodniczej dla przedmiotowej obwodnicy. Inwentaryzacja przyrodnicza obejmująca prace zespołu autorów Raportu prowadzona będzie przez rok, w terminach odpowiednich dla poszczególnych grup organizmów uwarunkowanych ich biologią.

Umowa podpisana

W dniu 28 stycznia 2020 r.  GDDKiA podpisała  umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z zastosowaniem metodyki i narzędzi BIM dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28.  Zadaniem SWECO będzie uzyskanie decyzji administracyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową.

To pierwsza umowa podpisana przez GDDKiA, w której wykonawca zobowiązany jest do zastosowania metodyki i narzędzi BIM.