Jest decyzja ZRID!

W dniu 29 czerwca 2022r Małopolski Urząd Wojewódzki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28”

Konsultacje społeczne w ramach ponownej oceny

Dla zadania pn: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28” rozpoczęto konsultacje społeczne w ramach ponownej oceny. Informacje o konsultacjach zostały umieszczone

– w prasie lokalnej: Gazeta Krakowska w dniu 1 kwietnia 2022 r.,

– na tablicy ogłoszeń urzędowych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie od 5 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r.

– w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce ogłoszenia, ogłoszenia różne, 2022; w terminie od 5 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r.,

– na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zatorze od 5 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie od 5 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r.,

– na tablicach ogłoszeń w miejscach realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Konsultacje społeczne – spotkanie

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w dniu 8 lipca w Centrum Aktywizacji Zawodowej przy ul. Słowackiego 15 w Zatorze od godziny 9 rano odbywały się spotkania w ramach konsultacji społecznych. Na spotkanie przyszli zarówno umówieni jak i nie zgłoszeni wcześniej mieszkańcy zainteresowani inwestycją. W rozmowach indywidualnych Projektant przedstawił szczegółowo rozwiązana dotyczące poszczególnych działek zainteresowanych osób oraz wyjaśnił procedury związane wykupem oraz odszkodowaniami przejmowanych przez Skarb Państwa nieruchomościami.

Zgłoszone w ankietach uwagi zostały przekazane Zamawiajacemu (GDDKiA).

Więcej informacji w zakładce  „Spotkania informacyjne”.

Konsultacje społeczne

Dla zadania pn: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28” rozpoczęto konsultacje społeczne. Plakaty z informacjami o konsultacjach zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń głównych osiedli mieszkaniowych oraz Urzędu Miasta w Zatorze.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju ( COVID-19 ) konsultacje odbędą się w formie indywidualnej. Spotkanie polegać będzie na indywidulanym przyjmowaniu stron po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na daną godzinę w  Centrum Aktywizacji Zawodowej,  ul. Słowackiego 15, 32-640 Zator (sala audytoryjna  –  aula ). Możliwość telefonicznego umówienia się na spotkanie w dniach 05.07.2021 i 06.07.2021r.

Więcej informacji w zakładce  „Spotkania informacyjne”.

Related: henry county public schools staff directory, how to become a bungee workout instructor, medieval times corn recipe, bill danoff wife, blue tongue skink pee, 20 character traits of an ideal american, is supercheap auto open on public holidays, brittany bell wedding, entenmann’s filled french crumb cake, 1 samuel commentary john macarthur, brendan dassey 2021 released, hexmag conversion kit, unity funeral home in anderson, sc obituaries, michael madison actor, this is grimsby evening news,Related: bryson williams football, victoria australia public holidays 2022, southern terms of endearment, galveston obituary pending, ioma rajapaksa family, sugar urban dictionary, stevie ray vaughan 1990 tour schedule, fort collins high school hockey, unpublished children’s picture book competition 2022, is chris salcedo married, , forest service handbook uniform policy, mepkin abbey columbarium cost, cedar city 24th of july parade, can gatorade zero cause kidney stones,Related: alabama boat registration renewal tallapoosa county, kahlert village dorm rooms, how many cigarettes in black and mild, malipages offre d’emploi, colonel tom parker last photo, smooth pursuit exercises pdf, what is the difference between jamaican and haitian, boris johnson net worth vs jeremy corbyn, perth football club life members, lepus constellation tower of fantasy, canada customs calgary airport phone number, why did samurai buyer shut down, brown funeral home camden, sc obituaries, famous poems about mental illness, character pictures of yourself,Related: heather bresch net worth 2021, marca hoteche opiniones, things to do at ross bridge resort, leo with sagittarius rising, how to pixelate a picture on procreate, santa fe market san jose weekly ad, 244033224f3499b4ac2030d7 ford 9 inch disc brake conversion 5×5, billy flynn chicago character analysis, lego marvel superheroes 2 chi characters, cheap homes for sale in monroe county, pa, bradley basketball coach, is boda borg open, susan borman obituary, bob shannon becton dickinson, parr green hall wedding venue,