Wniosek ZRID złożony !

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zgodnie z harmonogramem został złożony wniosek wraz z załącznikami o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej przez Wojewodę Małopolskiego

Konsultacje społeczne – spotkanie

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w dniu 8 lipca w Centrum Aktywizacji Zawodowej przy ul. Słowackiego 15 w Zatorze od godziny 9 rano odbywały się spotkania w ramach konsultacji społecznych. Na spotkanie przyszli zarówno umówieni jak i nie zgłoszeni wcześniej mieszkańcy zainteresowani inwestycją. W rozmowach indywidualnych Projektant przedstawił szczegółowo rozwiązana dotyczące poszczególnych działek zainteresowanych osób oraz wyjaśnił procedury związane wykupem oraz odszkodowaniami przejmowanych przez Skarb Państwa nieruchomościami.

Zgłoszone w ankietach uwagi zostały przekazane Zamawiajacemu (GDDKiA).

Więcej informacji w zakładce  „Spotkania informacyjne”.

Konsultacje społeczne

Dla zadania pn: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28” rozpoczęto konsultacje społeczne. Plakaty z informacjami o konsultacjach zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń głównych osiedli mieszkaniowych oraz Urzędu Miasta w Zatorze.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju ( COVID-19 ) konsultacje odbędą się w formie indywidualnej. Spotkanie polegać będzie na indywidulanym przyjmowaniu stron po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na daną godzinę w  Centrum Aktywizacji Zawodowej,  ul. Słowackiego 15, 32-640 Zator (sala audytoryjna  –  aula ). Możliwość telefonicznego umówienia się na spotkanie w dniach 05.07.2021 i 06.07.2021r.

Więcej informacji w zakładce  „Spotkania informacyjne”.

Posiedzenie KOPI

Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) zapoznała się z projektem budowlanym obwodnicy Zatora w ciągu DK28. Projekt przygotowany został w technologii i z wykorzystaniem modeli BIM (Building Information Modeling). Jest to nowoczesna technologia, w której wykorzystuje się m.in. cyfrowe, trójwymiarowe modele obiektów inżynierskich.

Posiedzenie ZOPI

Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) zapoznał się z projektem budowlanym obwodnicy Zatora w ciągu DK28. W posiedzeniu oprócz przedstawicieli samorządu oraz zarządców dróg uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, przedstawiciele Centarli GDDKiA w Warszawie oraz grono ze środowiska akademickiego.