Inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

STAROSTWO POWIATOWE:

Starostwo Powiatowe w Oświecimiu
ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim

URZĄD MIASTA I GMINY:

Urząd Miasta i Gminy Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator

POZOSTAŁE:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Ministerstwo Cyfryzacji 
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Ministerstwo Obrony Narodowej
al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie
ul. Ignacego Łukasiewicza 3, 31-429 Kraków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
ul. Władysława Łokietka 11, 50-243 Wrocław