W dniu 29 czerwca 2022r Małopolski Urząd Wojewódzki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28”