W dniu 11 lipca 2022r Burmistrz Zatora wydał postanowienie potwierdzające, że aktualne pozostają warunki realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28”. Postanowienie wydłuża ważność decyzji środowiskowej do 10-ciu lat.