Inwentaryzacja stanu istniejącego poprzez metodę fotogrametrii.

Inwentaryzacja stanu istniejące wraz z infrastrukturą techniczną

Plan sytuacyjne + linie rozgraniczające

Przebieg trasy

Obiekty inżynierskie