Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał postanowienie o uzgodnieniu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28”