Od dnia 15 kwietnia 2020 rozpoczęto przeprowadzanie kontroli przyrodniczej dla przedmiotowej obwodnicy. Inwentaryzacja przyrodnicza obejmująca prace zespołu autorów Raportu prowadzona będzie przez rok, w terminach odpowiednich dla poszczególnych grup organizmów uwarunkowanych ich biologią.