Małopolski Urząd Wojewódzki zwrócił się do RDOŚ w Krakowie uzgodnienie warunków realizacji inwestycji w ramach postępowania o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej