Szanowni Państwo,
Informujemy że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z dynamicznym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa spotkania informacyjne dla przedmiotowej inwestycji odbędą się w sposób elektroniczny.

Na stronie internetowej zadania dostępne są materiały informacyjno – konsultacyjne takie jak: orientacja i plan zagospodarowania przestrzennego oraz ankieta i ulotki informacyjne dotyczące wykupu nieruchomości.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia należy złożyć w terminie do dnia 06.07.2021r. w formie elektronicznej na adres mailowy: obwodnica.zatora@sweco.pl lub pocztą na adres: SWECO POLSKA, Ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Obwodnica Zatora”.

Wszystkie podpisane i uzupełnione wnioski oraz zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, uwzględnione. Zgodnie z RODO podane dane osobowe w ankiecie będą przechowywane u Wykonawcy i Zamawiającego. Podanie jest dobrowolne i służy celom identyfikacji Właścicieli nieruchomości wyłącznie na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

Dodatkowo w dniach 28.06.2021 do 5.07.2021 w godzinach 10:00 – 13:00)  prowadzony będzie dyżur telefoniczny przez Wykonawcę, który będzie odpowiadał na pytania dotyczące dokumentacji projektowej pod numerem telefonu: +48 536 550 111

Uprzejmie informujemy, że materiały do pobrania zamieszczono w lokalizacjach poniżej:

Projektowane zagospodarowanie terenu

Materiały informacyjno-konsultacyjne

Wizualizaje i animacje modeli 3D/BIM


Ankieta jest w wersji edytowalnej. Po jej otwarciu w jej treści prosimy o wypełnienie w zakresie Państwa danych, odpowiedzi na przedstawione pytania oraz o zapisanie opinii na temat proponowanych wariantów rozwiązań projektowych wraz z uzasadnieniem. Ankietę należy wypełnić w miejscach do tego przeznaczonych, proszę jej nie modyfikować. W przypadku modyfikacji ankieta nie zostanie rozpatrzona.

Wypełnioną ankietę należy przesłać wyłącznie na adres email obwodnica.zatora@sweco.pl  w postaci obrazu elektronicznego (skan lub zdjęcie) z podpisem osoby wypełniającej.
Informujemy, że ankieta w zakresie rozwiązań projektowych ingerujących w działki prywatne, powinna zostać wypełniona i podpisana przez Właściciela / Właścicieli nieruchomości.
Rozpatrzenie ankiet zostanie przedstawione w formie Raportu ze spotkań informacyjnych, który będzie zamieszczony na stronie internetowej po ich przeanalizowaniu przez Wykonawcę projektu oraz Zamawiającego (GDDKiA).