Inwentaryzacja stanu istniejącego poprzez metodę fotogrametrii.

Plan sytuacyjne + linie rozgraniczające

Przebieg trasy

Obiekty inżynierskie