Jest decyzja ZRID!

W dniu 29 czerwca 2022r Małopolski Urząd Wojewódzki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28”

Konsultacje społeczne w ramach ponownej oceny

Dla zadania pn: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28” rozpoczęto konsultacje społeczne w ramach ponownej oceny. Informacje o konsultacjach zostały umieszczone

– w prasie lokalnej: Gazeta Krakowska w dniu 1 kwietnia 2022 r.,

– na tablicy ogłoszeń urzędowych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie od 5 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r.

– w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce ogłoszenia, ogłoszenia różne, 2022; w terminie od 5 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r.,

– na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zatorze od 5 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie od 5 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r.,

– na tablicach ogłoszeń w miejscach realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Wszczęcie postępowania ZRID!

W dniu 19.11.2022r Małopolski Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla inwestycji pn: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28”

Wniosek ZRID złożony !

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zgodnie z harmonogramem został złożony wniosek wraz z załącznikami o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej przez Wojewodę Małopolskiego

Konsultacje społeczne – spotkanie

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w dniu 8 lipca w Centrum Aktywizacji Zawodowej przy ul. Słowackiego 15 w Zatorze od godziny 9 rano odbywały się spotkania w ramach konsultacji społecznych. Na spotkanie przyszli zarówno umówieni jak i nie zgłoszeni wcześniej mieszkańcy zainteresowani inwestycją. W rozmowach indywidualnych Projektant przedstawił szczegółowo rozwiązana dotyczące poszczególnych działek zainteresowanych osób oraz wyjaśnił procedury związane wykupem oraz odszkodowaniami przejmowanych przez Skarb Państwa nieruchomościami.

Zgłoszone w ankietach uwagi zostały przekazane Zamawiajacemu (GDDKiA).

Więcej informacji w zakładce  „Spotkania informacyjne”.

Odstępstwa

W Urzędzie Wojewódzkim został złożony wniosek o udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych przy realizacji inwestycji.

Konsultacje społeczne

Dla zadania pn: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28” rozpoczęto konsultacje społeczne. Plakaty z informacjami o konsultacjach zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń głównych osiedli mieszkaniowych oraz Urzędu Miasta w Zatorze.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju ( COVID-19 ) konsultacje odbędą się w formie indywidualnej. Spotkanie polegać będzie na indywidulanym przyjmowaniu stron po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na daną godzinę w  Centrum Aktywizacji Zawodowej,  ul. Słowackiego 15, 32-640 Zator (sala audytoryjna  –  aula ). Możliwość telefonicznego umówienia się na spotkanie w dniach 05.07.2021 i 06.07.2021r.

Więcej informacji w zakładce  „Spotkania informacyjne”.