Dla zadania pn: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28” rozpoczęto konsultacje społeczne. Plakaty z informacjami o konsultacjach zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń głównych osiedli mieszkaniowych oraz Urzędu Miasta w Zatorze.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju ( COVID-19 ) konsultacje odbędą się w formie indywidualnej. Spotkanie polegać będzie na indywidulanym przyjmowaniu stron po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na daną godzinę w  Centrum Aktywizacji Zawodowej,  ul. Słowackiego 15, 32-640 Zator (sala audytoryjna  –  aula ). Możliwość telefonicznego umówienia się na spotkanie w dniach 05.07.2021 i 06.07.2021r.

Więcej informacji w zakładce  „Spotkania informacyjne”.