Dokumentacja projektowanej sieci uzbrojenia, przedłożona na naradę koordynacyjną została uzgodniona pozytywnie.