Dla zadania pn: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28” rozpoczęto konsultacje społeczne w ramach ponownej oceny. Informacje o konsultacjach zostały umieszczone

– w prasie lokalnej: Gazeta Krakowska w dniu 1 kwietnia 2022 r.,

– na tablicy ogłoszeń urzędowych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie od 5 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r.

– w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce ogłoszenia, ogłoszenia różne, 2022; w terminie od 5 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r.,

– na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zatorze od 5 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie od 5 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r.,

– na tablicach ogłoszeń w miejscach realizacji planowanego przedsięwzięcia.