W Urzędzie Wojewódzkim został złożony wniosek o udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych przy realizacji inwestycji.