W dniu 19.11.2022r Małopolski Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla inwestycji pn: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28”