W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zgodnie z harmonogramem został złożony wniosek wraz z załącznikami o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej przez Wojewodę Małopolskiego