W związku z sytuacją pandemiologiczną, wirusa COVID-19 nadal istnieje ograniczona możliwość wykonania niektórych zadań.

Aktualnie, kluczowym, dla dalszego przebiegu prac projektowych jest ustalenie sposobu / możliwości prawidłowego określenia natężenia ruchu pojazdów i wykonania prognozy ruchu. Formalnie DSS ( GDDKiA Warszawa) zezwala na wykonanie badań natężenia ruchu od 3 maja jednak sytuacja w Zatorze jest specyficzna z uwagi na Energylandie, która ma istotny wpływ na wyniki pomiarów, a w chwili obecnej nadal pozostaje zamknięta. Nie ma informacji kiedy zostanie ponownie uruchomiona.