Do współpracy w tym pilotażowym projekcie GDDKiA zaprosiła środowisko akademickie uczelni technicznych w Polsce. Przedstawiciele kilku uczelni, w tym m.in. AGH, Politechniki Krakowskiej, Łódzkiej, Lubelskiej i Świętokrzyskiej będą uczestniczyć w radach technicznych i gremiach opiniujących. Pierwsze z cyklicznych spotkań odbyło się 3 sierpnia 2020r