Zakończono prace nad analizą i prognozą ruchu na przedmiotowym odcinku obwodnicy Zatora. Opracowanie z uwagi na specyficzne warunki pandemiologiczne w kraju zostało uzgodnione i zaakceptowane z Departamentem Strategii i Studiów GDDKiA w Warszawie .