Przygotowano i przekazano materiały do wykonania audytu BRD. Projekt będzie opiniowany w oddziale Opolskim GDDKiA.