Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) zapoznał się z projektem budowlanym obwodnicy Zatora w ciągu DK28. W posiedzeniu oprócz przedstawicieli samorządu oraz zarządców dróg uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, przedstawiciele Centarli GDDKiA w Warszawie oraz grono ze środowiska akademickiego.