Analiza i prognoza ruchu

Zakończono prace nad analizą i prognozą ruchu na przedmiotowym odcinku obwodnicy Zatora. Opracowanie z uwagi na specyficzne warunki pandemiologiczne w kraju zostało uzgodnione i zaakceptowane z Departamentem Strategii i Studiów GDDKiA w Warszawie .

Spotkanie ze środowiskiem akademickim

Do współpracy w tym pilotażowym projekcie GDDKiA zaprosiła środowisko akademickie uczelni technicznych w Polsce. Przedstawiciele kilku uczelni, w tym m.in. AGH, Politechniki Krakowskiej, Łódzkiej, Lubelskiej i Świętokrzyskiej będą uczestniczyć w radach technicznych i gremiach opiniujących. Pierwsze z cyklicznych spotkań odbyło się 3 sierpnia 2020r

Inwentaryzacja przyrodnicza

W dniach 06-07 maja 2020 przeprowadzono kolejną kontrolę przyrodniczą dla przedmiotowego odcinka drogi. Głównym zadaniem kontroli były: – Siedliska przyrodnicze, flora roślin i grzybów, – Herpetofauna, – Teriofauna lądowa, – Chiropterofauna, – Ornitofauna

Badania natężenia ruchu

W związku z sytuacją pandemiologiczną, wirusa COVID-19 nadal istnieje ograniczona możliwość wykonania niektórych zadań.

Aktualnie, kluczowym, dla dalszego przebiegu prac projektowych jest ustalenie sposobu / możliwości prawidłowego określenia natężenia ruchu pojazdów i wykonania prognozy ruchu. Formalnie DSS ( GDDKiA Warszawa) zezwala na wykonanie badań natężenia ruchu od 3 maja jednak sytuacja w Zatorze jest specyficzna z uwagi na Energylandie, która ma istotny wpływ na wyniki pomiarów, a w chwili obecnej nadal pozostaje zamknięta. Nie ma informacji kiedy zostanie ponownie uruchomiona.

Inwentaryzacja przyrodnicza

Od dnia 15 kwietnia 2020 rozpoczęto przeprowadzanie kontroli przyrodniczej dla przedmiotowej obwodnicy. Inwentaryzacja przyrodnicza obejmująca prace zespołu autorów Raportu prowadzona będzie przez rok, w terminach odpowiednich dla poszczególnych grup organizmów uwarunkowanych ich biologią.

Umowa podpisana

W dniu 28 stycznia 2020 r.  GDDKiA podpisała  umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z zastosowaniem metodyki i narzędzi BIM dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28.  Zadaniem SWECO będzie uzyskanie decyzji administracyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową.

To pierwsza umowa podpisana przez GDDKiA, w której wykonawca zobowiązany jest do zastosowania metodyki i narzędzi BIM.